Sukhi Base Sansaar Sab Dukhiya Rahe Na Koye Lyrics

Sukhi Base Sansaar Sab Dukhiya Rahe Na Koye Lyrics Best Bhajan

Sukhi Base Sansaar Sab Dukhiya Rahe Na Koye Lyrics written by Pundit Dube. Sukhi Base Sansaar Sab Dukhiya Rahe Na Koye Lyrics in Hindi सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे…

Read more »