महाबीर बिक्रम बजरंगी - श्री हनुमान चालीसा Hanuman Chalisa lyrics

श्री हनुमान चालीसा | Shri Hanuman Chalisa

Spread the love

Spread the love          हनुमान चालीसा दोहा श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि।। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार। बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं,…

Read more »