महाबीर बिक्रम बजरंगी - श्री हनुमान चालीसा Hanuman Chalisa lyrics

श्री हनुमान चालीसा | Shri Hanuman Chalisa

हनुमान चालीसा दोहा श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि।। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार। बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस…

Read more »