धन लक्ष्मी यंत्र (Dhan Lakshmi Yantra)

धन लक्ष्मी यंत्र (Dhan Lakshmi Yantra)

Spread the love

Spread the love           श्री धन लक्ष्मी कुबेर यन्त्र (ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय, धन धन्याधिपतये धन धान्य समृद्धि मे देहि दापय स्वाहा।) धन लक्ष्मी यंत्र – आज संसार का हर प्राणी…

Read more »